ห้องธรรมมะ > บทสวดมนต์/พระคาถา

บทสวดและเสียงสวดมนต์จุลชัยยะมงคลคาถาหรือไชยน้อย

<< < (2/2)

โก๋แก่:
ถ้าสวดแบบ ทำนองอีสานนี่จะเพาะมากเรย ผมก็ชอบฟัง ผมเอาลงไว้ในโทสัพด้วยบทนี้

ชอบมาก ๆ เวลาว่าง ๆ นั่งฟังไปเอาจิตไปจับ ใช้จิตตามบทสวดมนต์ ใช้จิตท่องมนต์มันเพลินดีครับ

โก๋แก่:
ขอถวายเป็นวิทยาทานครับ ท่านผู้แต่งนั้นสุดยอดครับ ในบางครั้งศัพท์แต่ละศัพท์นั้น ก็มีการแปลงไปเพื่อให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์

อย่างที่ว่า สัพเพ กับ สัพพา  อันที่จริงก็ตัวเดียวกัน แต่เป็นการแปลงสระ ในหลักไวยากรณ์บาลี

ในวิภัติ จะแปลงไปเป็น สัพพัง สัพเพหิ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาความหมายของผู้แต่ง เพราะหากไม่แปลงศัพท์

จะทำให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปได้ครับ

mini:
พึ่งโหลดมาฟัง เพราะมาก ๆ จะเอามาให้ทุกคนได้ฟัง ลงไม่ค่อยเป็น กำลังลองทำอยู่จะได้ฟังกันค่ะ

โก๋แก่:
ถ้าสวดมนต์บทนี้ได้ มั่นสวดมนต์บทนี้ อาณุภาพแห่งมนต์นั้นจะปกป้องคุ้มครองภัยต่าง ๆ

เป็นเกาะกำบังแก่ผู้เจริญมนต์บทนี้ด้วยนะครับ

มโน:
สพฺพ แจกตามแบบ ย ศัพท์  ถ้าตัวประธาน เป็นปุงลิงค์ (เพศชาย) พหุวจนะ ในที่นี้ คือ สาวกา
ก็ต้องเป็น สาวกา สพฺเพ  ถ้าจะเรียงให้ถูก ก็ต้องวาง สัพเพ ไว้หน้า

ยกเว้นว่า ตัวประธานเป็น อิตถีลิงค์ (เพศหญิง) สพฺพ ก็จะเป็น สพฺพา (สัพพา)

จะนำมาให้ดูที่เป็น ปุงลิงค์
http://mediacenter.mcu.ac.th/pali/2-5-41.htm

และศัพท์แจกตาม ย ศัพท์ มีดังนี้ 
http://mediacenter.mcu.ac.th/pali/2-5-44.htm

อย่าสับสนเน้อ ...วิภัตตินาม กับ วิภัตติอาขยาติ จะแตกต่างกัน เลยยกมาให้ดูเล็กน้อย

วิภัตติในอาขยาติ มีแต่ ติ , อันติ (รักขติ, รักขันติ) ในหมวดวัตตมานา จนถึง สฺสัง , สฺสามฺหา ในหมวดกาลาติปัตติ

http://mediacenter.mcu.ac.th/pali/3-4-48.htm

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version