A A A A A A
ผู้เขียน หัวข้อ: บทสวดและเสียงสวดมนต์จุลชัยยะมงคลคาถาหรือไชยน้อย  (อ่าน 111433 ครั้ง)

ออฟไลน์ จู-จิราพร

 • http://thammasatu-com.hi5.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5274
  • MSN Messenger - ju-jirapon@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • www.thammasatu.com
  • อีเมล์


บทสวดนี้ชื่อ จุลชัยยะมงคลคาถา หรือชัยมงคลคาถา หรือในท้องถิ่นอีสานเรียนสวดไชยน้อย ประพันธ์ในสมัยล้านช้างร่มขาว ประเทศลาวโดยพระมหาปาสมันตระมหาเถร ว่าด้วยชัยชนะของพุทธเจ้าต่อเทพพรหม ครุฑ นาค ปีสาจ ฯลฯ และอวมงคลทั้งหลาย

นิยมสวดในยุคสมัย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบ ปัจจุบันนี้มีสวดเพียงไม่กี่ที่ ในอีสานจะเห็นสวดที่วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี  และสวดเนื่องในงานที่สำคัญ ๆ


นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ปะสิทธิ ปะสีเทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุททา ภูตุง คังคา จะ สะหรัมพะ ชัยยะ ปะสิทธิ ภะวันตุ เต

ชัยยะ ชัยยะ ธ รณิ ธ รณี อุทะธิ อุทะธี นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ คะคนละตนละนิสัย นิรัยสัย เสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระ โสมภี นาเคน ทะนาคี ปิศาจ จะ ภูตะกาลี
ชัยยะ ชัยยะ ทุน นิมิต ตะ โรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทา ทา นะมุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทินาคะ กุละคัณโถ

ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุชง สีหะ เพียคฆะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนะสุทธิ น ระดี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี สาน ติน สะทา

ชัยยะ ชัยยะ มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะยักเข

ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุ ชะเตชา ชัยยะ ชัยยะ พรัหเมนทะคะณา

ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชชัย ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง

ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกะพุทธะสาวัง ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโรหะริน เทวา

ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ

อินโท จะ เวนะเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณปิจะ
อัคคิ วาโย จะ ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก
อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตาปะสะอาทะโย
อิสิโน สาวะกา สัพพา ชัยยะ ราโม ภะวันตุ เต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง
เอเตนะ ชัยยะเตเชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะเตเชนะ โหตุ เต ชัยยะมังคะลัง


ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา พ๎รัหมะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา สะหรัมพะคะณา มะเหสิโน


ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตฺวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พ๎รัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตฺวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ


เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เย เทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัตตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง

อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง

หมายเหตุ แก้เพราะไม่อยากแยกศัพท์บาลีตามคำอ่าน (ปล่อยต้น ๆ ไว้คงเดิม ที่พี่จูพิมพ์แยกไว้แล้ว)

ส่วนบางศัพท์คงรูปตามเดิมไว้บ้าง ศัพท์ว่า สะหรัมพะ ที่ถูกต้องเป็น สัพพะ ที่แปลว่า ทั้งปวง (ไม่น่าจะใช่ สะพ๎รัหมะคะณา ที่แปลว่า หมู่แห่ง..เป็นไปกับด้วยพรหม ซึ่งไม่น่าจะซ้ำกัน)

น่าจะเป็น สัพพะคะณา หมู่แห่ง.. (พรหม เทพ นาค ครุฑ..ที่กล่าวมา) ..ทั้งหมด  ฝากไว้ให้พิจารณา

อีกศัพท์ที่อยู่ต้น ๆ คือ สะหรัมพะ ชัยยะ น่าจะเป็น สัพพะชัยยะ แปลว่า ชัยชนะทั้งปวง (เลยคงภาษาเดิมเอาไว้บ้าง)

เพียคฆะ = พฺยัคฆะ (อ่าน พฺยัคฆะ เสือโคร่ง, ทีปา เสือเหลือง)
ออกเสียง พะยัคฆะ (พะ ออกเสียงเร็ว ๆ เทียบเคียงเสียงดูแล้ว ออกเป็น เพียคฆะ ได้เลย)

สัพพา ที่ถูกตามหลักไวยากรณ์ ต้องเป็น สัพเพ  (ที่คงรูปเดิม เพราะท่องกันมาแบบนั้น)

บางคำเหมือนเป็นการเล่นคำ เช่น คะคน ละตน ละนิสัย นิรัยสัย เสนนะเมรุราช...
ถ้าเขียนเป็นบาลีที่พอทราบและแปลตามศัพท์ได้เล็กน้อยคือ

คคนตล ..พื้นท้องฟ้านภากาศ  ถ้าจะให้แปลเก็บความของบรรทัดนี้ จะขอแปลว่า
ภูเขาสิเนรุราช ที่ตั้งตระหง่านสูงเสียดท้องฟ้า (ยอมรับว่า เป็นภาษาที่เข้าใจยาก เคยค้นและวิเคราะห์แปล จึงยอมรับว่า ท่านผู้แต่ง ท่านฉลาดในการใช้คำ และเล่นคำ อาจจะเป็นช่วงในยุคนั้น ก็มิอาจทราบได้)


ขอออกตัวก่อนว่า ไม่ค่อยถนัดใจในภาษาที่ไม่ค่อยถนัด เป็นแต่แสดงความคิดเห็นเท่าที่คิดว่า น่าจะเป็นเช่นนี้  บทสวดมนต์ ถ้าเราสวดด้วยจิตจดจ่อ ก็เกิดพลังของจิต รวมเป็นสมาธิได้เช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2010, 23:13:19 โดย จู-จิราพร »
จู จิราพร การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

ออฟไลน์ โก๋แก่

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 136
 • จิตสงบเป็นบุญ จิตวุ่นวายเป็นบาป
  • MSN Messenger - koka909@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
โอ สาธุ สาธุ สาธุ บทนี้นะสุดยอดมาก

ถ้าจะแปลเป็นความออกมาละก็หมายถึง ชัยชนะ เหนือ อินทร์ พรหม เทวดา พญาครุฑ พระยานาค ทั้งหลายทั้งมวล

เลยก็ว่าได้ 

ออฟไลน์ จู-จิราพร

 • http://thammasatu-com.hi5.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5274
  • MSN Messenger - ju-jirapon@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • www.thammasatu.com
  • อีเมล์
สวัสดีค่ะคุณโก่แก่ บทนี้ดิฉันชอบมากค่ะได้ฟังครั้งแรกที่จังหวัดเลย สำนักสงฆ์กกโพธิ์วังกำ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์สายหลวงปู่ชอบ ฐานสโม มีพระอาจารย์แสง เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนี้ ในขณะที่ได้ฟังเกิดอาการต่าง ๆ มากมายค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 1970, 07:00:00 โดย จู-จิราพร »
จู จิราพร การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

ออฟไลน์ jerawan

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 686
  • ดูรายละเอียด
ขอ อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ออฟไลน์ mini

 • เพราะทุกข์ จึงเห็นธรรม
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1284
  • MSN Messenger - nichapat333@yahoo.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
อนุโมทนาสาธุ  สาธุ
อันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน

ออฟไลน์ โก๋แก่

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 136
 • จิตสงบเป็นบุญ จิตวุ่นวายเป็นบาป
  • MSN Messenger - koka909@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ถ้าสวดแบบ ทำนองอีสานนี่จะเพาะมากเรย ผมก็ชอบฟัง ผมเอาลงไว้ในโทสัพด้วยบทนี้

ชอบมาก ๆ เวลาว่าง ๆ นั่งฟังไปเอาจิตไปจับ ใช้จิตตามบทสวดมนต์ ใช้จิตท่องมนต์มันเพลินดีครับ

ออฟไลน์ โก๋แก่

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 136
 • จิตสงบเป็นบุญ จิตวุ่นวายเป็นบาป
  • MSN Messenger - koka909@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ขอถวายเป็นวิทยาทานครับ ท่านผู้แต่งนั้นสุดยอดครับ ในบางครั้งศัพท์แต่ละศัพท์นั้น ก็มีการแปลงไปเพื่อให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์

อย่างที่ว่า สัพเพ กับ สัพพา  อันที่จริงก็ตัวเดียวกัน แต่เป็นการแปลงสระ ในหลักไวยากรณ์บาลี

ในวิภัติ จะแปลงไปเป็น สัพพัง สัพเพหิ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาความหมายของผู้แต่ง เพราะหากไม่แปลงศัพท์

จะทำให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2010, 17:58:25 โดย โก๋แก่ »

ออฟไลน์ mini

 • เพราะทุกข์ จึงเห็นธรรม
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1284
  • MSN Messenger - nichapat333@yahoo.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
พึ่งโหลดมาฟัง เพราะมาก ๆ จะเอามาให้ทุกคนได้ฟัง ลงไม่ค่อยเป็น กำลังลองทำอยู่จะได้ฟังกันค่ะ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2010, 11:51:28 โดย mini »
อันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน

ออฟไลน์ โก๋แก่

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 136
 • จิตสงบเป็นบุญ จิตวุ่นวายเป็นบาป
  • MSN Messenger - koka909@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ถ้าสวดมนต์บทนี้ได้ มั่นสวดมนต์บทนี้ อาณุภาพแห่งมนต์นั้นจะปกป้องคุ้มครองภัยต่าง ๆ

เป็นเกาะกำบังแก่ผู้เจริญมนต์บทนี้ด้วยนะครับ

ออฟไลน์ มโน

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 339
 • ดูและรู้สิ่งที่เกิดกับจิต
  • MSN Messenger - chin_ps@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • มโนธรรม : ความรู้ของใจ
  • อีเมล์
สพฺพ แจกตามแบบ ย ศัพท์  ถ้าตัวประธาน เป็นปุงลิงค์ (เพศชาย) พหุวจนะ ในที่นี้ คือ สาวกา
ก็ต้องเป็น สาวกา สพฺเพ  ถ้าจะเรียงให้ถูก ก็ต้องวาง สัพเพ ไว้หน้า

ยกเว้นว่า ตัวประธานเป็น อิตถีลิงค์ (เพศหญิง) สพฺพ ก็จะเป็น สพฺพา (สัพพา)

จะนำมาให้ดูที่เป็น ปุงลิงค์
http://mediacenter.mcu.ac.th/pali/2-5-41.htm

และศัพท์แจกตาม ย ศัพท์ มีดังนี้ 
http://mediacenter.mcu.ac.th/pali/2-5-44.htm

อย่าสับสนเน้อ ...วิภัตตินาม กับ วิภัตติอาขยาติ จะแตกต่างกัน เลยยกมาให้ดูเล็กน้อย

วิภัตติในอาขยาติ มีแต่ ติ , อันติ (รักขติ, รักขันติ) ในหมวดวัตตมานา จนถึง สฺสัง , สฺสามฺหา ในหมวดกาลาติปัตติ

http://mediacenter.mcu.ac.th/pali/3-4-48.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2010, 12:53:00 โดย มโน »
ใครๆ ล้วนรักสุข เกลียดทุกข์, จงรับรู้ที่จะอยู่กับทั้งสองอย่าง
และถ้าสามารถ..ก็ดูความเป็นกลางให้ได้