A A A A A A
ผู้เขียน หัวข้อ: ทางหนีทุกข์  (อ่าน 690 ครั้ง)

ออฟไลน์ จู-จิราพร

 • http://thammasatu-com.hi5.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5274
  • MSN Messenger - ju-jirapon@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • www.thammasatu.com
  • อีเมล์
ทางหนีทุกข์
« เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2009, 19:54:35 »


ปัญหา จงแสดงสายแห่งความทุกข์ และสายแห่งความดับทุกข์ ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด เป็นขั้น ๆ ไป?

พุทธดำรัส ตอบ “.....ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อิงอาศัยวิญญาณมีสังขารเป็นที่อิงอาศัย
นามรูปมีวิญญาณเป็นที่อิงอาศัย
สฬายตนะมีนามรูปเป็นที่อิงอาศัย
ผัสสะมีสฬายตนะเป็นที่อิงอาศัย
เวทนามีผัสสะเป็นที่อิงอาศัย
ตัณหามีเวทนาเป็นที่อิงอาศัย
อุปทานมีตัณหาเป็นที่อิงอาศัย
ภพมีอุปทานเป็นที่อิงอาศัย
ชาติมีภพเป็นที่อิงอาศัย
ทุกข์มีชาติเป็นที่อิงอาศัย
ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อิงอาศัย
ความปราโมทย์มีศรัทธาเป็นที่อิงอาศัย
ปีติมีปราโมทย์เป็นที่อิงอาศัย
ปัสสัทธิมีปีติเป็นที่อิงอาศัย
สุขมีปัสสิทธิเป็นที่อิงอาศัย
สมาธิมีสุขเป็นที่อิงอาศัย
ยถาภูญาณทัสสนะมีสมาธิเป็นที่อิงอาศัย
นิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเป็นที่อิงอาศัย
วิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อิงอาศัย
วิมุตมีวิราคะเป็นที่อิงอาศัย
ญาณในธรรมเป็นที่สิ้นไป (อรหัตตผล) มีวิมุติเป็นที่อิงอาศัย”


อุปนิสสูตร นิ. สํ. (๖๙)
ตบ. ๑๖ : ๓๗ ตท. ๑๖ : ๓๑-๓๒
ตอ. K.S. II : ๒๖-๒๗


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 1970, 07:00:00 โดย จู-จิราพร »
จู จิราพร การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง