A A A A A A
ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่างคนฉลาดและคนที่มีปัญญา  (อ่าน 38 ครั้ง)

ออฟไลน์ popen2556

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 779
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
ระหว่างคนฉลาดและคนที่มีปัญญา
« เมื่อ: 27 มีนาคม 2020, 12:37:39 »

ระหว่างคนฉลาดและคนที่มีปัญญา
ต่างกันตรงที่
ใครคิดถูกหรือมีสัมมาทิฎฐิ

อนาคาริกเมื่อถึงเวลาชีวิต
มันไม่หยุดอยู่กับที่หรอกนะถึงตายก็เถอะ
เส้นทางแห่งทุกข์ยังคงมีอีกยาวไกล

สวรรค์
นรก
เปตร
อสุรกาย
เดรัจฉาน
พระโพธิสัตว์
กับเวลาชัวกัปชั่วกัลป์

พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปใช้กรรมทั่วหมดแล้ว
แต่ทรงตัดสินพระทัยว่า
เพียงพอที่จะ
"ตื่น"
จากความมืดทั้งปวง
ขออยู่ที่...
อสังขตธรรม
พระนิพพาน
เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระป้ญญาของพระองค์เอง

อนาคาริก

ดีเลว....

คนดีหรือคนเลวนั้น
มันขึ้นอยู่กับว่าดีและเลวเป็นเช่นไร
ถ้าเราเคยทำเลวมาก่อน
แล้วบอกว่าเราเป็นคนเลวในปัจจุบัน
ทั้งๆที่เราพยายามทำดี
นั้นเราไม่ใช่คนเลว
ในทำนองที่ว่าทำดีไว้ก่อนแต่กลับมาทำเลว
เสมอๆ
แล้วบอกว่าตนเองเป็นคนดี
การทำดีก็ไม่เพียงกับทำดีแค่คนใดคนหนึ่ง
แต่ต้องทำดีกับทุกคน
ในทำนองกลับกันเลวก็เช่น
ถ้าโยมบรรลุถึงคนดีแล้ว
โยมจะ
ละบาป
บำเพ็ญบุญ
เพื่อเป็นดี
และให้เหนือดีเข้าไปอีกคือ
เจริญภาวนาให้จิตผ่องแผ้ว
ดีก็ไม่เอา
เลวก็ไม่เอา
มันหนักแล้วไม่มีอยู่จริง

อนาคาริก

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
ว.วชินเมธี

ไวรัส....โควิด

ตอนนี้มีแต่คนกลัวโควิตไปทั่วโลก
เพราะอัตราการตายมากขึ้นๆ
คนไทยกลับกลัวน้อยลงๆ
ไม่สนใจใคร
รู้ว่าเป็นโควิตยังเงียบ
สนใจแต่เงิน
ทำให้คนรอบข้างต้องเผชิญกรรมอันตราย
เพราะเรื่องของกู
ใจคนที่เปื้อนกิเลสนี้
น่ากลัวที่สุด
ฆาตกรทางอ้อม
สักวันกรรมตามสนองเพราะความเห็นแก่ตัว

หมอแฉ่ง