A A A A A A
ผู้เขียน หัวข้อ: ความบริสุทธิ์ของศีลแค่ไหน เพื่อเป็นกำลังสมาธิ ฌาน  (อ่าน 1130 ครั้ง)

ออฟไลน์ คมสัน

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2
    • ดูรายละเอียด
เคยได้ยินว่าต้องมีศีลบริสุทธ์ก่อนสมาธิถึงจะตามมา การฝึกสมาธิจนถึงฌานนั้น เราต้องมีบริสุทธิ์แค่ไหน เพราะผมนั้นต้องคลุกคลีในสังคมมีโอกาศมากที่ศีลจะไม่บริสุทธิ์ เราสามารถกำหนดเวลาได้ไหม ว่า
อาราธณาศีล5ก่อนนอนเท่านี้จนกว่าจะตื่น และเมื่อหมดวาระที่กำหนดนั้นก็จะทำเท่าที่ทำได้จนสุดกำลังของตน เพียงเท่านี้พอจะเป็นกำลังสมาธิให้ถึงฌานได้ไหม เพราะสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันต้อง ว่าถือศีลบริสุทธิ์ยากน่อย ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีแต่ ป่า ดง พง ไพร ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมาะแก่การถือศีลภาวนา

ออฟไลน์ เทวดา5

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 13
    • ดูรายละเอียด
เคยได้ยินว่าต้องมีศีลบริสุทธ์ก่อนสมาธิถึงจะตามมา การฝึกสมาธิจนถึงฌานนั้น เราต้องมีบริสุทธิ์แค่ไหน เพราะผมนั้นต้องคลุกคลีในสังคมมีโอกาศมากที่ศีลจะไม่บริสุทธิ์ เราสามารถกำหนดเวลาได้ไหม ว่า
อาราธณาศีล5ก่อนนอนเท่านี้จนกว่าจะตื่น และเมื่อหมดวาระที่กำหนดนั้นก็จะทำเท่าที่ทำได้จนสุดกำลังของตน เพียงเท่านี้พอจะเป็นกำลังสมาธิให้ถึงฌานได้ไหม เพราะสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันต้อง ว่าถือศีลบริสุทธิ์ยากน่อย ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีแต่ ป่า ดง พง ไพร ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมาะแก่การถือศีลภาวนา

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจให้กับท่านทั้งหลายเอาไว้ว่า "ท่านทั้งหลาย รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาทุกท่าน" ส่วนใหญ่มักจะสอนผู้ศรัทธา เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติอันได้่แก่ ศีล,สมาธิ,ปัญญา ไปในทางที่ว่า หากมีศีล แล้วจะมีสมาธิ แล้่วปัญญาจะเกิด
แต่ในทางที่เป้นจริงแล้ว ทั้ง ศีล,สมาธิ,ปัญญา ล้วนแยกออกจากกัน แต่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ศีล... เป็น ธรรมะชนิดหนึ่ง ที่จะช่วยขัดเกลา หรือขจัด กิเลส ตัณหาในชั้นพื้นฐาน
เมื่อมี ศีล อันเป็น ธรรมะชนิดหนึ่ง หากบุคคลต้องการที่จะปฏิบัติประพฤติตามข้อศีล ให้ได้ผลดียิ่ง ก็ต้องมี "สมาธิ" คือ ต้องฝึกสมาธิ ต้องปฏิบัติสมาธิ
เมื่อมี..ศีล.มีสมาธิ...ดีแล้ว หากต้องการให้เกิดปัญญา หรือต้องการรู้ต้องการเข้าใจในธรรมะหรือในศีลทั้งหลายทั้งปวง ก็ต้องคิดพิจารณา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นั่นก็หมายถึง เกิด ปัญญา ซึ่ง ก็ต้อง อาศัย สมาธิ เป็นเครื่่องมือช่วย ต้อง อาศัย ศีล หรือ ะรรมะ เป็นข้อ พิจารณา จึงจะมีปัญญาเกิดปัญญาได้
ดังนั้น คุณจะมี หรือประพฤติปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ ได้ คุณก็ต้อง มีสมาธิ ปฏิบัติสมาธิ ฝึก สมาธิ ให้ดีก่อน จึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติข้อ ศีล ได้ดียิ่ง ได้บริสุทธิ์ยิ่ง
สรุปแล้ว สิ่งที่คุณเรียนรู้มา ไม่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องมานานแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เขียนต่อว่าเพราะใครหรือเพราะเหตุใด