A A A A A A
ผู้เขียน หัวข้อ: ร่วมเดินทางกับหลวงแม่ธัมมนันทา ในการศึกษา “ ประวัติศาสตร์ 380 ปี บันทึกเกี่ยวกั  (อ่าน 900 ครั้ง)

ออฟไลน์ Tanyanan

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
ขอเรียนเชิญสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเดินทางกับหลวงแม่ธัมมนันทา ในการศึกษา
“ ประวัติศาสตร์ 380 ปี บันทึกเกี่ยวกับภิกษุณีสงฆ์ในแผ่นดินสยาม “


พร้อมนำชม 9  วัดคู่บ้านเมือง และร่วมกราบพระ  5 วัด  อธิษฐานขอพรบารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ไทย

ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556  (รับจำนวนจำกัด)
-----------------------------------------------------------------------------
โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังต่อไปนี้
6.45  -7.00 น.    รถบัสโดยสารสองชั้น รอรับท่านที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
8.00 - 8.10 น.    รับคณะสงฆ์ และหลวงแม่ธัมมนันทา ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม ในจังหวัดนครปฐม
9.30 - 9.50 น.    วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร  พระอารามหลวงชั้นโท หลังพระราชวังบางปะอิน ***
                         (หลวงแม่นำกราบพระประธานในพระอุโบสถ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง พร้อมชม
                          รูปเคารพพระภิกษุณีสงฆ์ และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของพระภิกษุณีสงฆ์ อายุกว่า 380 ปี)
10.00-10.40 น.   ตลาดโก้งโค้ง
                          นำท่านเลือกชิมขนมและอาหาร หรือเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในตลาดจำลองสมัยกรุงศรีอยุธยา
10.50-11.20 น.  วัดพนัญเชิง  หลวงแม่นำกราบขอพรหลวงพ่อโต (ซำปอกง)  ในพระอุโบสถ 3 ชั้น
11.30-12.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติ และถวายอาหารเพล ณ.วัดใหญ่ชัยมงคล
12.10-12.20 น.  วัดใหญ่ชัยมงคล หลวงแม่นำคณะกราบขอบารมี ณ. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12.20-12.50น.    นำชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเจดีย์คู่บ้านเมือง และองค์พระนอนภายในวัดใหญ่ชัยมงคล
13.00-14.00น.   วัดมงคลบพิตร และอุทยานประวัติศาสตร์วัดพระศรีสรรเพชญ์
                          หลวงแม่ธัมมนันทา นำคณะกราบขอพรพระประธานในพระอุโบสถวัดมงคลบพิตร
                          คณะเดินทางชมอุทยานประวัติศาสตร์หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
14.00-14.30น. วัดหน้าพระเมรุ ชมสองอุโบสถ (หลวงพ่อศิลา)หนึ่งในหกพระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดี
                          ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อศิลาขาวแห่งองค์พระปฐมเจดีย์  หลวงแม่ธัมมนันทานำคณะ
                          กราบพระประธาน ในอุโบสถวัด(วัดเพียงแห่งเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลายในสมัยกรุงศรีอยุธยา)
14.40-15.30น.  วัดราชประดิษฐาน   ( ชมพระประธานพระบรมไตรโลกนารถ )
                          ในพระอุโบสถที่พระภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ตัดเปลี่ยนพระเศียรให้ถูกต้องตามพุทธลักษณะ
                          หลวงแม่ธัมมนันทา นำกราบอธิษฐานขอพร พร้อมร่วมทำสมาธิภาวนาอธิษฐานขอพระบารมี
15.40-15.50.น.   ผ่านชมเจดีย์พระศรีสุริโยทัย
16.00-16.30 น.  ชมวัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดพุทไธสวรรค์ (ปรับตามเวลาเหมาะสม)
16.40น-17.40น. ( โดยประมาณ) นำท่านกลับสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า
18.50 น.             เดินทางกลับสู่วัตรทรงธรรมกัลยาณี โดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 999 บาท / ท่าน
รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องภิกษุณีสงฆ์ วิหารพระอรหันต์เถรี

รายการนี้รวม (  CD อภินันทาการ และเอกสาร ประวัติของของสถานที่สำคัญในการเข้าชม)
อาหารกลางวัน(มังสวิรัติ) เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้ ตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ  : รายการอาจมีการปรับหรือเพิ่ม (การชมนิทรรศการประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ณ.ศูนย์แสดงประวัติศาสตร์
                การท่องเที่ยวอยุธยาตามความเหมาะสมของเวลา )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ วัตรทรงธรรมกัลยาณี  โทร 034 - 258 270
คุณธัญนันท์ โทร 081-640-4336 หรือ คุณ สุทัสสา  โทร 081 – 466-1000


ออฟไลน์ Nookpranee

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • ทางเข้า sbobet
อยากไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากๆเลยค่ะ ดูแล้วน่าจะสนุก