A A A A A A
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอถามเพื่อความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อนครับ มีท่านใดพอจะทราบเกี่ยวกับ "หอรัตนะ"บ้างครับ  (อ่าน 3282 ครั้ง)

ออฟไลน์ joker9618

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
รบกวนขอถามเพื่อความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อนครับ มีท่านใดพอจะทราบเกี่ยวกับ "หอรัตนะ"บ้างครับ

;D อยากทราบเหมือนกันเจ้าค่ะ  เหมือนเพิ่งเคยได้ยินคำนี้..

ออฟไลน์ joker9618

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
จากที่ผมได้ศึกษาธรรมะมา จากสัจธรรมปุณฑริกสูตร ของพระสากยะมณีพุทธะ ในสัจธรรมปุณฑริกสูตรกล่าวว่า เมื่อมีการเทศสนาธรรมะสัจธรรมปุณฑริกสูตร ที่ถูกถ้วนแท้จริง หอรัตนะก็จะปรากฤตขึ้น ภายในหอรัตนะ มีพระประภูรัตนะพุทธะผู้ที่เข้าสู่การดับมานานแล้ว ประทับอยู่ในนั้น ปรากฤตเคยเกิดขึ้น มาแล้วในสมัยพระ สากยะมณีพุทธะ (พระพุทธะเจ้า )ทรง เทศนา  สัจธรรมปุณฑริกสูตร ให้แกเหล่าพระโพธิ์สัจ

ออฟไลน์ dd

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 265
  • ดูรายละเอียด
เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวจากนิกายมหายาน ที่มีการแต่งเติมข้อธรรมบางอย่างที่ไม่เป็นจริงขึ้น สาธุชนทั้งหลายพึงมุ่งสนใจในธรรมะที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาท อันเป็นพระธรรมที่ถูกต้องครับ เพื่อความไม่วนหลงในสังสารวัฏครับ

ออฟไลน์ joker9618

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ใช่ครับ ผมเองเป็นชาว ศาสนาพุทธ เหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่เป็นนิกายมหายาน  นับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน(แต่ตำราคนละเล่ม) แต่สิ่งที่เราเหมือนกันก็คือ ศึกษาธรรมะเพื่อทำให้เรามีความสุข และธรรมะมีถูกต้องนั้น 1.ต้องมีเหตุและผล 2.มีเอกสารอ้างอิง 3.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้....สิ่งใหนดีก็นำไปใช้ สิ่งใหนไม่มีเตุและผล ก็ไม่ควารนำไปปฎิบัติ

ที่กล่าวเรื่องหอรัตนะนั้นความจริงเป็นเรื่องกุสโลบาย(ไม่ใช่ภาคความเป็นจริง) ในสัจธรรมปุณทริกสูตร เรื่อง การปรากฎให้เห็นของหอรัตนะ แต่ก็มี การกล่าว ภายในหอรัตนะนั้น จะประดับด้วยอัญมณี 7 ชนิด หมายถึง 1.ฟัง 2.เชื่อ 3.ศีล 4.สมาธิ 5.วิริยะ 6.ทาน 7.หิริ ถ้าขาด 7 สิ่งนี้ ก็จะทำให้ ไม่สามารถเข้าถึง และเข้าใจธรรมมะได้

หอรัตนะ นั้นก็เปรียบเทียบก็คือตัวเราเอง เช่น เมื่อได้รับ ฟังคำคำหนึ่งที่ถูกต้อง และมีเหตุมีผล เป็นไปได้ ก็จะเกิดหอรัตนะ(วิเคราะห์ด้วยอัญมณี 7 ชนิด )ขึ้นในจิตใจ(คือการยอมรับ เช่น พระประภูรัตนะพุทธะ ที่ประทับในหอรัตนะนั้น ก็ปรากฎออกมาเพื่อรับรองการเทศนาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2012, 21:19:19 โดย joker9618 »

ออฟไลน์ joker9618

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
เราชาวพุทธ มหายาน เราจะนำหลักธรรมะ มาใช้กับชีวิตประจำวัน โดยไม่กระทบกระเทือน กับหน้าที่การงาน ครอบครัว และคนรอบข้าง
ซึ่งแตกต่างจาก
นิกาย หินยานหรือเถรวาส
( หินยาน )ส่วนมากจึงมุ่งเพียงอรหันตภูมิยานและพระนิพพาน (มหายาน)หนทางที่จะนำมนุษย์ไปสู่การบรรลุหลุดพ้นใน พุทธศาสนามี 3 ทาง คือ

1. สาวกยาน คือ หนทางที่นำมนุษย์ให้บรรลุหลุดพ้นโดยการรู้แจ้งในอริยสัจจ์ 4 เป็นยานของพระสาวกที่มุ่งเพียงอรหันตภูมิ

2. ปัจเจกยาน คือ หนทางที่นำมนุษย์ไปสู่การบรรลุหลุดพ้นโดยการรู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถ สั่งสอนผู้อื่น เป็นยานของพระปัจเจกพุทธเจ้า( ที่มุ่งเพียงพระนิพพาน)

3. โพธิสัตวยาน คือ หนทางที่นำมนุษย์ไปสู่การบรรลุหลุดพ้น โดยการรู้แจ้งในศูนยตาธรรม เป็นยานของพระโพธิสัตว์ ที่ปรารถนาพุทธภูมิ เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ต้องการอรหันตภูมิ เพราะการโปรดสัตว์ไม่กว้างขวางเท่ากับการเป็นพระพุทธเจ้า แต่การเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องใช้เวลาแสนนานเป็นกัปป์เป็นกัลป์ ชาวมหายานจึงปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อช่วย สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ แม้นว่าตนเองอาจต้องทนทุกข์แทนสัตว์เหล่านั้นก็ตาม (มุ่งพุทธภูมิ)

ออฟไลน์ dd

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 265
  • ดูรายละเอียด
กราบเรียนถามท่านJoker ว่า  "นิพพาน"ของมหายาน เป็นอย่างไร ช่วยอธิบายให้ทราบด้วยครับ..ที่ถามนี้ก็เพราะ "นิพพาน" น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดในคติพุทธ..


   

ออฟไลน์ joker9618

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
นิพาน(ไม่เกิด)เป็นเป้าหมายสูงสุดของชาว นิกายเถระวาส หรือ หินยาน สาวกและปัจเจก จะมุ่งด้านนี้ครับ
แต่ของมหายาน มุ่ง บรรลุพุทธภาวะ ครับ คือมีภาวะจิตเป็นสุข มั่นคงถาวรตลอดกาลรู้แจ้งความเป็นจริง
ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่เด็ก ผู้ชาย แม้กระทั่งผู้หญิง ไม่จำกัดเพศและวัย แต่นิพพานนั้น
ผู้เข้าถึงนิพพานต้องเป็นนักบวชเพียงเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2012, 21:42:57 โดย joker9618 »

ออฟไลน์ joker9618

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
นิพพาน ขอถามหน่อยครับ การไปถึงนิพพานนั้นมีประโยชน์อย่างไรเมื่อไปแล้ว และเข้าถึงนิพานใช้เวลานานหรือไม่

ออฟไลน์ dd

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 265
  • ดูรายละเอียด
อ้างถึง
นิพพาน ขอถามหน่อยครับ การไปถึงนิพพานนั้นมีประโยชน์อย่างไรเมื่อไปแล้ว และเข้าถึงนิพานใช้เวลานานหรือไม่

มื่อยังไม่รู้จุดประสงค์ของคำสอนในศาสนาพุทธ ท่านJokerนับถืออะไรอยู่  หากท่านไม่ใช่ชาวพุทธ ขอให้ไปแพร่ลัทธิของท่านที่อื่นเถิด  ที่ตรงนี้ขอสงวนไว้ให้ผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์มีพระนิพพานเป็นเป้าหมาย..

เพราะนี่เป็นเว็บพุทธศาสนา ไม่ใช่ลัทธิอนุตตรธรรมที่หลอกลวงชาวบ้านไปทั่วประเทศ..ในเวลานี้..พวกที่แพร่ก็ไม่รู้ว่ากำลังทำบาปหนักอยู่   คล้ายๆกับที่ท่านJokerกำลังบันเทิงในกิจนี้ในการแสดงความเห็นในหลายกระทู้  ..

ออฟไลน์ cocore

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 82
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
  . ราคาถูก

ออฟไลน์ joker9618

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
รบกวนขอความเข้าใจหน่อยครับ ว่านิพพาน เมื่อได้รับแล้วมีประโยชน์เช่นไร และใครในบัจจุบันที่สามารถ ไปถึงได้จริง และประชาชนทั่วไปไปถึงนิพพานได้หรือไม่ และต้องใช้เวลานานแค่ไหน จึงจะเข้าสู่นิพานได้ครับ
ไม่ได้กวนนะครับ แต่ถ้าไม่มีเหตุและผลแล้วจะทำให้เราเชื่อได้หมดใจได้อย่างไรครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2014, 15:27:39 โดย joker9618 »