แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Acharawan

หน้า: [1]
1
ภาพบรรยากาศงานถวายมหาสังฆทานและงานเปิดตัวนิตยสาร 5000s.org


ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลประธานองค์กรโนอิงบุดด้าพร้อมทีมงาน 5000s.org  ร่วมกับพุทธศาสนิกชนเกือบ 500 ท่าน ถวายมหาสังฆทาน
เครื่องไทยทานเพื่อการสืบพระศาสนาถูกจัดเรียงอย่างงดงามอีกทั้งพานพวงมาลัยและปัจจัยเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วิหารพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 บรรยากาศอบอวนไปด้วยหมู่มวลกัลยาณมิตรผู้ร่วมงานหลากหลาย
 มีทั้ง ศิษย์เตโชวิปัสสนา ชมรมวิปัสสนาการบินไทย ศิษย์จากภูเก็ต ชลบุรี ออสเตเลีย ทีมงานต้นบุญและผู้ที่สนใจร่วมบุญ


ท่านอาจารย์และเหล่าพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ โบสถ์น้อย จากทั้งภายในอาคารล้นหลามออกมายืนรายล้อมรอบบริเวณอย่างเนืองแน่น
การสักการะเพื่อแสดงจิตกตัญญู นอบใจเคารพต่อมหาวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ กอบกู้พระศาสนา เสียสละทุกลมหายใจเพื่ออนาคตของลูกหลาน
กระแสพระเมตตา อวยพร แผ่ไปทั่วอาณาบริเวณ สร้างความปีติยินดี สำหรับผู้ที่ได้มาร่วมงานยิ่งนัก


งานการเปิดตัวแคมเปญเพื่อความยั่งยืนและการสืบพระพุทธศาสนา5,000 ปี ก็เป็นที่ประทับใจเมื่อท่านอาจารย์นำป้ายผ้าที่สั่งทำขึ้นพิเศษสำหรับเปิดงาน
ส่งยื่นให้ศิษย์และผู้ร่วมงานได้สัมผัส เสมือนประหนึ่งผ้าไตรจีวรของรัตนดวงที่ 3 เป็นสิริมงคลยิ่งต่อผู้ได้สัมผัส ทุกคนสัมผัสเพื่อเพิ่มพูนอานิสงค์
อีกทั้งยังได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้ร่วมแสดงความกตัญญูและตอบแทนคุณพระศาสนา แสดงพลังปกป้องพระบรมศาสดา อาจารย์ยังได้เมตตาแจกนิตยสาร 5000s.org
กับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วยตัวท่านเอง


ฟรี !! หากท่านต้องการรับวารสาร 5000s และพิจารณาเห็นสมควรสถานที่ใดในการจัดวางนิตยสาร เพื่อเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องพระพุทธศาสนา
และเรื่องราวธรรมะที่ทันสมัย และน่าสนใจ โปรดส่งรายละเอียด มาที่ knowingbuddha.fo@gmail.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อ นามสกุลผู้ต้องการรับวารสาร และ/หรือ ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งงาน ...
(2) ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
(3) เบอร์โทรติดต่อของผู้ประสานงาน และ
(4) อีเมล์ (ถ้ามี)

และขอทุกท่านเจริญในธรรมในการที่ช่วยเผยแผ่และปกป้องพระศาสนา


2
อานิสงค์ของผู้มีความเลื่อมใส รอยพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี


รอยพระพุทธบาทน้อยนี้  เป็นรอยพระพุทธบาทโบราณ  และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก  ปรากฏได้เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้พลังจิต เพ่งกสิณให้หินเป็นน้ำหรืออ่อนนุ่มแล้วประทับรอยให้ปรากฏ อธิษฐานให้ใหญ่เล็กได้ตามความปรารถนา มีพลังและอานุภาพของพระองค์สถิตอยู่เพราะทรงเห็นว่าสถานที่นี้จักเป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

รอยพระพุทธบาทน้อย มีขนาด 1ศอกเศษ ยาว3 ศอก ประดิษฐานบนเนินเขา ท่านกลางทัศนียภาพที่สวยงาม ภูเขาสีเงินยวงร้อมรอบ มีน้ำขับภายในรอยพระพุทธบาทอยู่ตลอดไม่เหือดแห้ง

ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งสร้างศาลาคลุมรอยพระบาทไว้นานแล้ว  ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธบาท  ทำให้เทือกเขาหินปูนนี้ รอดพ้นจากเงื้อมมือของนายทุน กำนันและชาวบ้านร่วมกันต่อสู้อนุรักษ์เทือกเขานี้ไว้ได้  ด้วยพระบารมีแห่งพระพุทธบาท   เทือกเขานี้อยู่ลึกลับมาก  ใครไม่เข้ามาในแก่งคอยและเลยมาที่ ต.พุแค ไม่มีวันได้รู้ว่า  มีเทือกเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แฝงตัวอยู่   เทือกเขานี้ดูขลังและน่าเกรงขามมาก  เทือกเขานี้จึงได้ชื่อว่า เขาพระพุทธบาทน้อย   
รอยพระพุทธบาทน้อยที่ต.พุแค อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลานานมาก แม้วัดในเขตนั้นจะงดงามอลังการ แต่รอยพระบาทที่พระพุทธองค์ทรงประทับไว้ให้เพื่อยังความรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมให้แก่เขตแดน กลับถูกทอดทิ้งอย่างน่าสลดสังเวช กระทั่งอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้มาพบเข้า และจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะมาปฏิสังขรณ์ศาลาคลุมรอยนี้ให้เร็วที่สุด โดยได้กำลังสำคัญจากศิษย์เตโชวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์


อานิสงค์ของการบูรณปฏิสังขรณ์รอยพระบาท  จะทำให้ผู้ร่วมบุญมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง  มีกระแสพระรัตนตรัย และมีเทวะคุ้มครอง  ทำให้ทำอะไร เมื่อติดขัด คิดถึงบุญที่ได้แสดงความกตัญญูต่อพระศาสดาก็จะผ่านอุปสรรคไปได้  ทั้งจะเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ  ไม่อยู่ในฐานะที่ตกต่ำทั้งในชีวิตนี้และอีกหลายภพหลายชาติทีเดียว


ถวายพระเกียรติพระศาสดา ณ พระพุทธบาทน้อย โดยอาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล เป็นการรวมพลังเหล่าศิษย์เตโชวิปัสสนาจัดประจำขึ้นทุกปีเพื่อนำศรัทธาคืนถิ่น ในการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิสังขรณ์ศาลาคลุมรอยพระพุทธบาท เพื่อการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณพระศาสดา เพื่อเป็นไปซึ่งการน้อมนำคำสอนของพระองค์ มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต


การเคารพสักการบูชารอยพระพุทธบาท แม้เพียงดอกไม้ดอกเดียว ก็เกิด
เป็นบุญที่ทำให้ได้มีภพภูมิในเทวโลก แล้วด้วยการเพียรพยามอย่างยาวนาน

อานิสงส์ของผู้มีความเลื่อมใส รอยพระพุทธบาทอันประเสริฐได้สร้าง ได้เขียน ได้ไหว้และได้ฟังด้วยจิตปสาทะ ก็จะมีอานิสงค์ มิอาจนับได้ ก็จะพ้นยังเสียงสรรพเคราะห์ อุบาทว์ กังวลอันตรายทั้งปวง จะมอดไหม้หมดเสีย ยังบาปกรรมอันตนได้กระทำมานั้นแลและเหตุให้พ้นได้ว่ายรอดจนถึงเวียงแก้ว กล่าวแล้วคือนิพพานไม่ต้องสงสัย3
มหาสังฆทานเพื่อความยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนา

ในการนำความเข้มแข็งและยั่งยืนมาสู่พระศาสนา เป็นงานที่จะเน้นทำด้านใดด้าน หนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำไปทุกๆ ด้านพร้อมๆกัน ในแบบที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หลักการทำงานขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า คือ ให้ความรู้ ยับยั้ง และปกป้อง

การให้ความรู้คือรู้หลักธรรม รู้หลักประพฤติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัตนดวง ที่สามคือสงฆ์ หากไม่มีสงฆ์สืบทอดและสั่งสอนธรรม พระศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้

ดังนั้น การเปิดตัวแคมเปญ 5000s อันมีนิตยสาร 5000...s.org นี้ก็เพื่อการให้ธรรมทานและปลุกจิตสำนึก เวบไซด์ 5000s.org เพื่อการปกป้องหยุดยั้งการลบหลู่ และเรามีแบนเนอร์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อระงับยับยั้ง ไม่ให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อพระสัญลักษณ์ การถวายสังฆทาน ก็เพื่อการแสดงความทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เหตุที่เรียกว่ามหาสังฆทานก็เพราะว่า ในสังฆทานนี้ได้มีไตรจีวรและบาตร และอาสนะ อันเป็นเครื่องไทยทานในการสืบพระศาสนา และจะมีปัจจัยถวายแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเพื่อซ่อมแซมทำนุบำรุงโบสถ์วิหาร อีกหนึ่งส่วนเอาไว้ใช้ในงานปกป้อง พระศาสนาโดยโนอิ้ง บุดด้า เครื่องทักษิณา (ของทำบุญ) ยังประกอบไปด้วย พวงมาลัยสดอันงดงาม มีพานใส่นิตยสาร ใส่ผลงานองค์กร ข้อมูลการทำงาน ของเวบไซด์ โดยถวายทั้งหมด 10 ชุด ส่วนปัจจัยที่จะถวายจะนำมาจากเงินบริจาค สมทบทุนจากผู้ไปร่วมงาน ที่เชิญชวนให้ติดธนบัตรใบละ 50 บาทไปแล้วแต่ศรัทธา จะแบ่งถวายดังที่ได้แจงไว้

ของทำบุญทั้ง 10 ชุด อาจารย์ตระเตรียมด้วยตนเองด้วยทรัพย์ส่วนตน ในภาพนี้คือชุดที่เตรียมไว้ถวายในโบสถ์หลวงวัดอรุณราชวราราม เป็นการถวายตรงต่อพระรัตนตรัย เสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ทรง ประทับอยู่เบื้องหน้า จวบจนเบื้องบนน้อมรับ จึงจะเชิญไปถวายสงฆ์เป็นผู้แทน รับอีกครั้ง

เหตุที่ในสมัยพระพุทธกาลไม่มีการถวายแบบนี้ก็เพราะพระพุทธองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ผู้ถวายทานจึงถวายสงฆ์โดยตรง

อานิสงค์ของมหาสังฆทานนี้ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการเกื้อหนุนสงฆ์โดยรวม ไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง ดั่งเช่นที่พระนางปชาบดีโคตมีพระน้านาง มีพระประสงค์จะนำผ้าใหม่ 1 คู่มาถวายแด่พระพุทธองค์ แต่พระองค์โปรด ให้ถวายสงฆ์โดยรวมแทน เพราจะได้อานิสงค์มากกว่าด้วยเมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จ ปรินิพพาน หากมีการถวายแบบเฉพาะเจาะจงแด่พระพุทธเจ้าอย่างเดียว ก็จะไม่มีผู้เกื้อหนุนถวายทานแด่สงฆ์องค์อื่นๆ

พระองค์ทรงตรัสไว้โดยความว่า บุคคลให้ทานในสัตว์เดรฉาน พึงหวังผลทักษิณา (ของทำบุญ)ได้ 100 เท่า ให้ทานปุถุชนผู้ไม่มีศีล หวังผลได้ 1,000 เท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลหวังผลได้ 100,000 เท่า ให้ทานบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม หวังผลได้ แสนโกฏิเท่า ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งหวังผลนับประมาณมิได้ ดังนั้น การให้ทานต่อพระอริยเจ้าที่สูงขึ้นไปและพระรัตนตรัยก็ยิ่งหวังผลประมาณมิได้
การให้ทานนี้ หากปฏิคาหก (ผู้รับ) และทายก (ผู้ให้) เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทานจะเกิดผลยิ่งกว่าการให้ที่ผู้ให้และผู้รับไม่บริสุทธิ์

ขึ้นชื่อว่าสังฆทาน คือการถวายได้ทั้งธรรมหรือสิ่งของเครื่องใช้ใด ที่เป็นประโยชน์ต่อสงฆ์

เนื่องในโอกาสเปิดตัวการเริ่มต้นทำงานที่ครบองค์ประกอบในทุกด้าน
อาจารย์ปรารถนาให้ทุกคนได้มีส่วนในทักษิณาอันบริสุทธิ์ที่จะถวายพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและการได้มีอานิสงค์เกื้อกูลชีวิตอันหาประมาณมิได้

ผู้ใดที่ไม่สามารถไปร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 26 ที่วัดอรุณในเวลา 8.30 น. ก็ขอให้น้อมใจถวายทักษิณานี้ต่อพระรัตนตรัยผ่านรูปได้ โดยก่อนจะน้อมใจ ขอให้ตั้งจิตช่วยเป็นพลังกันสืบพระศาสนาให้ยั่งยืนด้วยเถิด
ไม่ว่าเราจะนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดสายไหน แต่ทุกสายก็ล้วนมีพระพุทธศาสดาองค์เดียวกัน การที่มีบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ออกมาปวรานาตัวทำงานเพื่อความเข้มแข็งต่อพระศาสนา เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชน
ทุกคนพึงมีส่วนร่วม หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีใจร่วมยินดี คุณงามความดีใดที่จะเกิดต่อพระศาสนา คุณงามความดีนั้น ย่อมส่งผลถึงทุกคนที่อยู่ใต้ร่ม พระศาสนาเดียวกัน

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล
21 มกราคม 2557ดูเพิ่มเติม— ที่ วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
8.30 น. พร้อมเพรียงกันที่บริเวณเต็นท์จัดงาน
9.00 น. กราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระตำหนัก
9.30 น. ถวายมหาสังฆทานต่อพระรัตนตรัยและสงฆ์ที่โบสถ์
10.00 น. รับนิตยสาร 5000s.org จากท่านอาจารย์และถ่ายรูปเปิดตัวแคมเปญ 5000s.org


4


รับนิตยสารของ5000s.org ถึงมือฟรี เมื่อร่วมสมัครสมาชิก 500 ท่านแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดตัวเวบไซด์  www.5000s.org  รวมพลังจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อความยั่งยืนห้าพันปีของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารรณรงค์ออนไลน์สำหรับการป้องกันและแก้ไขยับยั้งการลบหลู่พระเกียรติพระศาสนาและพระศาสดา ผู้ร่วมสมัครสมาชิก 500 ท่านแรก รับสิทธิ์รับนิตยสารถึงมือฟรี!!!
องค์กรมีการขยายงาน โดยการส่งเสริมความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ มีแผนงานการจัดทำหนังสือนิตยสารธรรมะ 5000s ในรูปแบบทันสมัยแจกฟรี  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นนิตยาสารนำเสนอเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของคนรุ่นใหม่ในเตโชวิปัสสนา สอดแทรกแนวคิดมุ่งใช้ธรรมในการดำเนินชีวิต  คำสอนของท่านอาจารย์และครูบาอาจารย์  บทสัมภาษณ์life style ชองคนรุ่นใหม่ อีกทั้งปะกิณกะคอลัมน์ที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัยของสังคม  เพื่อแจกฟรีแก่ศิษย์และผู้ปรารถนาทางหลุดพ้น

ทีมงาน 5000s.org ตั้งป้ายโฆษณารณณรงค์ปกป้องพระศาสดา เผยภาพการใช้พระสัญลักษณ์มาเป็นเครื่องตกแต่งอย่าไม่เหมาะสม และภาพถ่ายการกระทำหยามหมิ่นต่อพระพุทธรูป สื่อภาพโฆษณารณณรงค์หยุดยั้งทุกรูปแบบ ตามย่านธุรกิจกลางเมือง เตือนสติชาวพุทธผู้เปี่ยมด้วยจิตกตัญญูได้ร่วมแสดงพลังอันชอบธรรมในการปกป้องพระศาสนา เรียกร้องให้มวลมนุษยชาติโดยเฉพาะชาวพุทธไม่ควรปล่อยปละละเลยให้โลกกระทำลบหลู่ย่ำยีพระศาสนาและพระศาสดา

1 เสียงของท่าน ของท่าน มีคุณค่าและสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ผิดและเรียกจิตสำนึกที่ขาดหายไปในสังคมให้กลับคืนมา โปรดร่วมสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น  หลักการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนกรณีลบหลู่พระพุทธศาสนา แจ้งข่าวยังสมาชิกเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกเพื่อร่วมลงชื่อยับยั้งการลบหลู่ ส่งจดหมายเตือนผู้กระทำผิดอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งแสดงจำนวนผู้สนับสนุนองค์กร  ในกรณีที่ถูกปฏิเสธถึง 3 ครั้ง จะมีการเรียกร้องให้ชาวพุทธ BANNEDทุกรูปแบบโดยกระจายข่าวสารทุกช่องทาง

“ในฐานะชาวพุทธ ความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาที่เรารักและเทิดทูนไม่อาจยืนอยู่ได้ด้วยกำลังพลเพียงหยิบมือ หรือด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคส่วน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น”  ข้อความบางส่วนจากหนังสือ The Knowing Buddha History Master Plan

*************************************************************************************************
ทันสมัย ได้บุญบารมี สูงสุด ร่วมแสดงพลัง เข้าร่วมกิจกรรม
คลิกสมัครได้เลยที่ http://5000s.org/about.php?l=th

5


แนะนำเตโชวิปัสสนากรรมฐาน  สระบุรี
 
“เตโชวิปัสสนาสถาน”
เชิงเขาพระพุทธบาทน้อย
ต.พระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์ 089-819-1291, 085-403-2265,
02-634-7461-3, โทรสาร/แฟกซ์ 02-634-7423
อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้ก่อตั้งและวิปัสสนาจารย์
 

ถ้อยแถลง
เตโชวิปัสสนากรรมฐาน มาจากคำว่า เตโช + วิปัสสนากรรมฐาน คือ วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยวิธีการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลสตามหลักสติปัฏฐานสี่ ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่า อาตาปี สัมปชาโน สติมา - พึงสติสัมปชัญญญะ มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน อันเป็นวิธีทางลัดตัดตรงสู่นิพพาน ซึ่งการปฏิบัติวิธีนี้ไม่เคยมีผู้ใดได้รู้วิธีการมาก่อน พระอาจารย์ใหญ่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ท่านได้มาสื่อจิตสอนวิธีการปฏิบัติให้ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ในปี 2550 เมื่ออาจารย์อัจฉราวดีได้ทดลองปฏิบัติดู ก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ของผลที่ได้จากการปฏิบัติ ด้วยเป็นวิธีที่สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ชนิดขุดถอนรากถอนโคนกิเลส เกิดเป็นมรรคผลที่เป็นเสมือนเป็นเส้นทางลัดมุ่งไปสู่ประตูนิพพานอย่างรวดเร็ว

ตารางการปฏิบัติ
04.15 น. ตื่นนอน
04.30 - 06.30 น. ปฏิบัติและเดินจงกรม
06.30 - 08.00 น. อาหารเช้า และทำกิจส่วนตัว
08.00 - 11.00 น. ปฏิบัติภาคเช้า (พัก 10 นาทีทุกๆ ชั่วโมง)
11.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง และพักผ่อน
13.00 - 16.30 น. ปฏิบัติภาคบ่าย (พัก 10 นาทีทุกๆ ชั่วโมง)
16.30 - 17.00 น. พัก ปฏิบัติหรือเดินจงกรมเองตามอัธยาศัย
17.00 - 18.30 น. ดื่มน้ำปานะ และพักผ่อน
18.30 - 19.30 น. ปฏิบัติ
19.30 - 20.45 น. ฟังธรรมบรรยาย และสวดมนต์
21.00 น. พักผ่อนนอนหลับ

สิ่งที่พึงตระหนัก
การอบรมเตโชวิปัสสนานั้น เป็นการฝึกวิปัสสนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถชำระจิตให้บริสุทธ์ได้ ลงลึกในระดับจิตไร้สำนึกอย่างทรงพลัง ด้วยวิธีการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส อันจะเกิดประโยชน์และกุศลสูงมากแก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ด้วยการปฏิบัตินี้สามารถเข้าถึงการขุดรากถอนโคนอาสวะกิเลส เพื่อการจบสิ้นวัฏสงสาร ผู้ปฏิบัติจำต้องรักษากฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ต้องสำรวม โดยเฉพาะกฏของการไม่พูด เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เป็นการลดการปรุงแต่งเข้าสู่กระแสจิต การอบรมนี้ไม่ใช่เป็นเพียงให้ผู้แสวงธรรมมาถือศีล สวดมนต์ แล้วมาช่วยปัดกวาดศาลาธรรม แต่เป็นการมาปฏิบัติภาวนาขั้นสูง เพื่อก้าวสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จองจำชีวิตมาเนิ่นนานนับชาติภพไม่ถ้วน ผู้ปฏิบัติจำต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรอย่างแท้จริง เพื่อการเข้าถึงซึ่งมรรคผล

สำหรับผู้ที่เดินทางมาเอง การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นหากเดินทางมากับรถ ที่ธรรมสถานจัดเตรียมให้ ต้องเตรียมค่ารถไป-กลับ เที่ยวละ 350 ไปกลับคนละ 700 บาท รถตู้ออกจากมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ซอยสุขุมวิท 67 (ประมาณ 200 เมตรจากปากซอย) ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการบ้านแสนสิริ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในเวลา 07.30 น. และต้องมาถึงมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ไม่เกินเวลา 07.15 น.

การเตรียมจิตใจ
การเตรียมจิตใจ คือ การเตรียมความมุ่งมั่นแห่งใจในการก้าวมาสู่การเจริญภาวนาอย่างจริงจัง ควรตัดความกังวลใจใดๆ ทิ้งไป เพื่อให้จิตใจสงบ ไม่ไขว้เขว ให้ตระหนักว่า นี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่จะได้ออกเดินสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้น ที่ผลของความพากเพียรในการปฏิบัติวิปัสสนาแม้ใ้นระดับเริ่มต้น ก็จะช่วยเป็นพลังยกชีวิตผู้ปฏิบัติ และจักมีผลแผ่มาถึงครอบครัวอีกด้วย ดังนั้น การต้องปลีกตนจากภาระกิจและความห่วงใยใดๆ เพียงชั่วระยะเวลาสั้น แม้จะทำได้ยาก แต่ก็เป็นการกระทำที่มีคุณค่ายิ่ง แทนการใช้ทุกวันของชีวิตให้วนเวียนอยู่กับภาระ หรือเครื่องเศร้าหมองอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เตโชวิปัสสนาสถาน เปิดสอนการภาวนาเตโชวิปัสสนากรรมฐานให้แก่บุคคลทั่วไป
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระพุทธบาทน้อย
ทางเข้าแก่งคอย ติดกับโรงงานกระเบื้องตราเพชร เข้าไปจากถนนปากซอย 30 เมตร
โดยห่างจากตัวเมืองแก่งคอยไปประมาณ 9 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติ-เส้นทางเพิ่มเติม ได้ที่
คุณจุไร : 089-819-1291, คุณป๊อป : 085-403-2265

สาธุชนท่านใดที่สนใจไปปฏิบัติ
สามารถสมัครออนไลน์และอ่านกฏข้อปฏิบัติได้ที่
http://www.schooloflifethailand.org/techovipassana.html
โทรศัพท์ 02-634-7461-3 (ในวันและเวลาราชการ เว้นช่วงพักเที่ยง)
โทรสาร/แฟกซ์ 02-634-7423

สามารถเข้าไปอ่านบทความที่อาจารย์โพสต์อัพเดททุกวันพุธ ได้ที่
(เป็นคำสอนธรรมะที่ถึงลูกถึงคนให้แก่ศิษย์และผู้สนใจได้ตระหนักถึง
ธรรมอันลึกซึ้ง แต่เข้าถึงง่าย เพื่อให้มีจิตมั่นคงต่อพระรัตนตรัย)
เว็บไซต์เตโชวิปัสสนาสถาน http://www.techovipassana.org/

facebook กลุ่มคุยกับศิษย์เตโชวิปัสสนา
https://www.facebook.com/groups/techo2012/

ทุกท่านสามารถสอบถามข้อธรรมกับอาจารย์ได้โดยตรงที่
Email Address : school_oflife@yahoo.comหน้า: [1]