แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tanyanan

หน้า: [1]
1
ชมถ่ายสด เวทีใหญ่ " 10 ปีเส้นทางภิกษุณี สู่ สังคมไทย"  http://www.aorsocho.com/

ขอเรียนเชิญ สาธุชน ผู้มีความสนใจในประเด็น " ภิกษุณีสงฆ์ "

เข้าร่วมรับฟังและเป็นกำลังใจให้
พระภิกษุณี ธัมมนันทา (อดีต รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
ภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกในประเทศไทย

ในเวที สาธารณะ ____ (ปุจฉา - วิสัชนา)

“10 ปี  เส้นทางภิกษุณีสงฆ์ สู่ สังคมไทย”

พบคำตอบในทุกประเด็นคำถาม(สด)
ครั้งแรกในรอบ 11 ปี ของพระภิกษุณีธัมมนันทา

จากตัวแทนสื่อ สาธารณะชน นักวิชาการ
องค์กรทางศาสนา พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป


ในวันเสาร์ที่ 23 พย. 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ.ห้องประชุม 101 (ห้องกิตติคุณ - ดวงเดือน พิศาลบุตร)
หอประชุมใหญ่ อาคาร 3 คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จัดโดยมูลนิธิพุทธสาวิกา และ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทร  034 258 270 , 081 466 1000 , 081 640 4336

และ www.thaibhikkhunis.org  และ  www.facebook.com/songdhammakalyani.monastery

สาธุ ขออนุโมทนา
วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม


2
ขอเรียนเชิญ สาธุชน ผู้มีความสนใจในประเด็น " ภิกษุณีสงฆ์ "

เข้าร่วมเวที สาธารณะ ____ (ปุจฉา - วิสัชนา)

" 10 ปี เส้นทาง ภิกษุณี สู่สังคมไทย "


กับพระภิกษุณี ธัมมนันทา
(อดีต รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
ภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกในประเทศไทย


พบคำตอบในทุกประเด็นคำถาม (สด)
จากตัวแทนสื่อ สาธารณะชน นักวิชาการ
องค์กรทางศาสนา พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
อาทิ____

- ประวัติศาสตร์ที่มาเหตุกำเนิดภิกษุณี หนึ่งในพุทธบริษัท 4 ตามพุทธานุญาตแห่งองค์พระสัมมา
   สัมพุทธเจ้า และเรื่องราวของ ภิกษุณี ในสมัยพุทธกาล
- ข้อขัดแย้งแห่งคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก
- ขั้นตอนและเงื่อนไข ในการบรรพชาสิกขมานา และอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ตามเงื่อนไขพระธรรมวินัย
- การสืบสายภิกษุณีสงฆ์ จากศรีลังกาสู่ไทย สามระลอกของการประดิษฐานภิกษุณีในประเทศไทย
- ที่มาของพรบ. สงฆ์ในการห้ามภิกษุบวชสตรี และแนวทางในการแก้ปัญหา
- คำอธิบายเกี่ยวกับพุทธพยากรณ์ที่ว่าพระศาสนาจะอายุสั้นลงเนื่องด้วยการบวชสตรีเป็นภิกษุณี
- รับฟังคำตอบในหลายประเด็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ภิกษุณีสงฆ์ในสังคมปัจจุบันทั้งอคติ มายาคติ
  และข้อเท็จจริง ที่ว่า


  " การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์เป็นเหตุให้พุทธศาสนาในสังคมไทยแตกแยกหรือไม่"


นวันเสาร์ที่ 23 พย. 56 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ.ห้องประชุม 101 (ห้องกิตติคุณ - ดวงเืดือน พิศาลบุตร)
หอประชุมใหญ่ อาคาร 3 คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จัดโดยมูลนิธิพุทธสาวิกา และ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)[/b]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วม
ได้ที่ วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทร 034 258 270 , 081 466 1000 , 081 640 4336
หรือที่ Email : ppimpa@gmail.com

ขอความกรุณา สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นกำลังในการประชาสัมพันธ์ด้วยคะ

ขออนุโมทนา
3

ขอเรียนเชิญ
เข้าร่วมสนทนาธรรมกับ หลวงแม่ธัมมนันทา 
ในประเด็นหัวข้อ  " รัก ด้วย ธรรม นำ ลูก ให้ถูกทาง "


ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556  เวลา 13:00 – 15:30 น.
ณ. หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 (ฺBTS สถานีชิดลม)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

" แม่ " ปฏิมากรผู้สร้างชีวิต 

ท่ามกลางวิกฤตปัญหาของสังคมไทย   
" ธรรมมะ จากแม่ "   คือกุญแจสำคัญของสถาบันครอบครัวในการแก้ไขเยียวยา

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม
ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเปิด (ปุจฉา- วิสัชนา)

ในการสนทนาธรรมกับ _______ พระภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ )
เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม

และรศ.ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ผู้ผลิตรายการ"รักลูกให้ถูกทาง" และ " ป.ปลา ตากลม " ทางสถานี Thai PBS

ในประเด็นหัวข้อ  " รัก ด้วย ธรรม นำ ลูก ให้ถูกทาง "

รับฟัง  :
  เทคนิคการเสริมทักษะในการอบรมเลี้ยงดู
และแก้ไขปัญหาในชีวิตบุตรด้วยหลักธรรมมะ และองค์ความรู้ที่ถูกต้องเชิงวิชาการ
พร้อมเรื่องราวประสบการณ์จริงของชีวิตแม่จากอดีตพิธีกรคุณนภนุช เขมพินิจ ผู้ร่วมรายการ

ในช่วงท้ายรายการ เปิด" ปุจฉา - วิสัชนา "
ในการตั้งคำถามและตอบในประเด็นที่ท่านสงสัย  หรือต้องการแนวทางในการแก้ไขปัญหา

โดยมีคุณพิมพันธ์ หาญสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนล่วงหน้าที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทร 034 258 270
และคุณสุทัส โทร 081 466 1000 (ผู้ประสานงาน )4
ขอเรียนเชิญสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเดินทางกับหลวงแม่ธัมมนันทา ในการศึกษา
“ ประวัติศาสตร์ 380 ปี บันทึกเกี่ยวกับภิกษุณีสงฆ์ในแผ่นดินสยาม “


พร้อมนำชม 9  วัดคู่บ้านเมือง และร่วมกราบพระ  5 วัด  อธิษฐานขอพรบารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ไทย

ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556  (รับจำนวนจำกัด)
-----------------------------------------------------------------------------
โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังต่อไปนี้
6.45  -7.00 น.    รถบัสโดยสารสองชั้น รอรับท่านที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
8.00 - 8.10 น.    รับคณะสงฆ์ และหลวงแม่ธัมมนันทา ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม ในจังหวัดนครปฐม
9.30 - 9.50 น.    วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร  พระอารามหลวงชั้นโท หลังพระราชวังบางปะอิน ***
                         (หลวงแม่นำกราบพระประธานในพระอุโบสถ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง พร้อมชม
                          รูปเคารพพระภิกษุณีสงฆ์ และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของพระภิกษุณีสงฆ์ อายุกว่า 380 ปี)
10.00-10.40 น.   ตลาดโก้งโค้ง
                          นำท่านเลือกชิมขนมและอาหาร หรือเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในตลาดจำลองสมัยกรุงศรีอยุธยา
10.50-11.20 น.  วัดพนัญเชิง  หลวงแม่นำกราบขอพรหลวงพ่อโต (ซำปอกง)  ในพระอุโบสถ 3 ชั้น
11.30-12.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติ และถวายอาหารเพล ณ.วัดใหญ่ชัยมงคล
12.10-12.20 น.  วัดใหญ่ชัยมงคล หลวงแม่นำคณะกราบขอบารมี ณ. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12.20-12.50น.    นำชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเจดีย์คู่บ้านเมือง และองค์พระนอนภายในวัดใหญ่ชัยมงคล
13.00-14.00น.   วัดมงคลบพิตร และอุทยานประวัติศาสตร์วัดพระศรีสรรเพชญ์
                          หลวงแม่ธัมมนันทา นำคณะกราบขอพรพระประธานในพระอุโบสถวัดมงคลบพิตร
                          คณะเดินทางชมอุทยานประวัติศาสตร์หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
14.00-14.30น. วัดหน้าพระเมรุ ชมสองอุโบสถ (หลวงพ่อศิลา)หนึ่งในหกพระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดี
                          ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อศิลาขาวแห่งองค์พระปฐมเจดีย์  หลวงแม่ธัมมนันทานำคณะ
                          กราบพระประธาน ในอุโบสถวัด(วัดเพียงแห่งเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลายในสมัยกรุงศรีอยุธยา)
14.40-15.30น.  วัดราชประดิษฐาน   ( ชมพระประธานพระบรมไตรโลกนารถ )
                          ในพระอุโบสถที่พระภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ตัดเปลี่ยนพระเศียรให้ถูกต้องตามพุทธลักษณะ
                          หลวงแม่ธัมมนันทา นำกราบอธิษฐานขอพร พร้อมร่วมทำสมาธิภาวนาอธิษฐานขอพระบารมี
15.40-15.50.น.   ผ่านชมเจดีย์พระศรีสุริโยทัย
16.00-16.30 น.  ชมวัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดพุทไธสวรรค์ (ปรับตามเวลาเหมาะสม)
16.40น-17.40น. ( โดยประมาณ) นำท่านกลับสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า
18.50 น.             เดินทางกลับสู่วัตรทรงธรรมกัลยาณี โดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 999 บาท / ท่าน
รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องภิกษุณีสงฆ์ วิหารพระอรหันต์เถรี

รายการนี้รวม (  CD อภินันทาการ และเอกสาร ประวัติของของสถานที่สำคัญในการเข้าชม)
อาหารกลางวัน(มังสวิรัติ) เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้ ตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ  : รายการอาจมีการปรับหรือเพิ่ม (การชมนิทรรศการประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ณ.ศูนย์แสดงประวัติศาสตร์
                การท่องเที่ยวอยุธยาตามความเหมาะสมของเวลา )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ วัตรทรงธรรมกัลยาณี  โทร 034 - 258 270
คุณธัญนันท์ โทร 081-640-4336 หรือ คุณ สุทัสสา  โทร 081 – 466-1000


หน้า: [1]